மொழிபெயர்ப்புகள்

நாங்கள் எப்பொழுதும் ஒத்துழைக்க ஆர்வத்துடன் இருக்கும் திறமைமிக்க பேராலே தேடி கொண்டிருக்கின்றோம். நீங்கள் மொழிகற்றல் மற்றும் கதைசொல்லுதல் பற்றி ஆர்வத்துடன் இருந்தால், தயவுசெய்து எங்களை அணுகவும்.

எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்jobs@nonsense.com பயன்படுத்துகின்றனர்

Open Roles:

  • மொழி / மொழிபெயர்ப்பு
  • பாடத்திட்ட வடிவமைப்பு
  • தரவு அறிவியல்
  • வடிவமைப்பு
  • சந்தைப்படுத்தல்
  • இயந்திர கற்றல்
  • மென்பொருள் பொறியியல்
  • React Native ஆப்ஸ் மேம்பாடு
Light